Köpvillkor för återförsäljare till Greatlife Group AB

Allmän information

Företaget Dessa köpvillkor ("avtalet" nedan) är anpassade för försäljning på Internet (distanshandel). Greatlife Group AB (Organisationsnummer: 556899-2605) är den säljande parten. Återförsäljare, ("återförsäljare" nedan), är den köpande parten. Villkoren i detta Avtal är anpassade för försäljning till registrerade företag och vid försäljning av varor (“produkter” nedan). Detta avtal omfattar Greatlife Reseller (“Greatlife Reseller” nedan) som ägs och drivs av bolaget Greatlife Group AB. Greatlife Reseller är den del av Greatlife Group AB som säljer produkter till återförsäljare. Köpvillkoren gäller för den som beställer varor på Greatlife Reseller. Genom att göra en beställning anses återförsäljaren ha läst igenom och accepterat köpvillkoren. När kunden klickar på knappen "Slutför köp" i Greatlife Resellers handelsplats sluts detta Avtal. Greatlife Reseller följer Köplag (1990:931). Villkor eller delar därav i detta Avtal som avviker från tvingande lagstiftning är utan verkan.

Vem kan handla?
Endast registrerade företag kan handla på Greatlife Reseller. Dessa blir efter godkänd ansökan återförsäljare för produkter som Greatlife Reseller tillhandahåller till återförsäljaren.

Hur får återförsäljare sälja produkterna vidare till slutkonsument?
Fysisk butik, klinik, gymanläggning eller liknande fysisk handelsplats
Alla varumärken som återfinns på Greatlife Resellers hemsida kan säljas av återförsäljaren.

Terapeut, läkare, personlig tränare eller liknande
Alla varumärken som återfinns på Greatlife Resellers hemsida kan säljas av återförsäljaren.

Internetbaserad handelsplats, exempelvis webshop, föreningssida eller liknande
Alla varumärken som återfinns på Greatlife Resellers hemsida förutom Innate Response kan säljas av återförsäljaren.

Beställning och orderbekräftelse

Kunduppgifter
Återförsäljaren ansvarar för att lämna korrekta och riktiga kunduppgifter till Greatlife Reseller. Återförsäljaren anmodas att noggrant kontrollera att uppgifterna som redovisas i kassan stämmer innan köpet slutförs.

Priser
Alla priser som redovisas på Greatlife Reseller är exklusive mervärdesskatt (moms).

Minsta ordervärde
Minsta ordervärde är 1 500 kr exklusive moms.

Fraktavgift
Vid beställning under 2 000 kr debiteras en fraktavgift.

Orderbekräftelsen via e-post
När Greatlife Reseller har mottagit återförsäljarens beställning får återförsäljaren e-postmeddelandet "Orderbekräftelse" till den e-postadress som finns registrerad i Greatlife Resellers system. Återförsäljaren anmodas noggrant kontrollera att beställningen är korrekt.

Betalning

Greatlife Reseller använder fakturabetalning. Faktura skickas antingen som pdf-fil via e-post (kostnadsfritt), som e-faktura eller som utskriven faktura med post (avgift om 31,20 kr plus moms).

Dröjsmålsränta debiteras i enlighet med på fakturan angiven procent.

Nya återförsäljare eller återförsäljare som ej fullgjort sina tidigare fakturabetalningar gentemot Greatlife Reseller anmodas betala i förskott. Nya återförsäljare anses vara återförsäljare som varit kunder till Greatlife Reseller i 12 månader eller mindre. Efter 12 månader kan Greatlife Reseller pröva om återförsäljaren kan betala i efterskott mot faktura.

Frakt och leverans

Varor
Varor som finns i lager skickas normalt inom 1–2 arbetsdagar beroende på orderns storlek. Observera att vid stora beställningar kan det krävas en extra arbetsdag för plock, pack och orderhantering. Beställningsvaror skickas så snart de har kommit Greatlife Reseller tillhanda från leverantören.

Frakt
Återförsäljaren väljer vid köptillfället i Greatlife Resellers kassa antingen direktleverans eller upphämtning vid närmaste utlämningsställe.

Direktleverans
Direktleverans sker med DHL Företagspaket. Vid direktleverans måste återförsäljaren vara på plats vardagar 08:00-17:00. Ingen avisering sker om återförsäljaren väljer direktleverans.

Leverans till närmaste utlämningsställe
Uthämtning vid närmaste utlämningsställe sker med DHL Service Point till närmaste DHL-ombud baserat på postnummer. Avisering sker via SMS om återförsäljaren väljer upphämtning vid närmaste utlämningsställe. Paketet skall hämtas ut inom 14 dagar från aviseringsdatum.

Outhämtade försändelser
Vid försändelser som återsänds till Greatlife Reseller blir återförsäljaren debiterad en administrativ hanteringsavgift om 149 kr exklusive moms.

Kontroll av försändelse och fraktskada
Kontroll av försändelse
Återförsäljaren anmodas kontrollera försändelsen när den ankommit till återförsäljaren. Kontroll mot bifogad följesedel ska ske. Återförsäljaren ska inkomma med synpunkter på försändelsen inom fem arbetsdagar om en eller flera produkter på något sätt är skadad, på annat sätt obrukbar eller om återförsäljaren har fått fel vara. Alla produkter scannas innan de läggs i en kartong samt att totalvikten för försändelsen kalkyleras och jämförs mot produkternas faktiska vikt varmed diskrepanser mot följesedeln ej ska kunna ske.

Fraktskada vid direktleverans
Om återförsäljarens försändelse är fraktskadad på grund av skada som skett under frakten måste återförsäljaren omgående kontakta Greatlife Reseller. Anmälan ska ske inom fem arbetsdagar från det att återförsäljaren mottagit försändelsen. Alla fraktskador måste dokumenteras med bild och skickas till Greatlife Reseller för att vara giltiga. Greatlife Resellers rekommendation är att alltid granska försändelsen vid mottagandet och först och främst reklamerar direkt till transportören om försändelsen är synligt fraktskadad. Skicka även ett e-postmeddelande till Greatlife Reseller där du meddelar att du har reklamerat försändelsen samt vilken order reklamationen avser.

Fraktskada vid upphämtning vid närmaste utlämningsställe
Om återförsäljarens försändelse är fraktskadad på grund av skada som skett under frakten måste återförsäljaren själv reklamera skadan hos det ombud där försändelsen hämtades. Greatlife Resellers rekommendation är att alltid granska försändelsen vid mottagandet och först och främst reklamerar direkt till transportören om försändelsen är synligt fraktskadad. Skicka även ett e-postmeddelande till Greatlife Reseller där du meddelar att du har reklamerat försändelsen samt vilken order reklamationen avser.

Övrigt

Text- och bildmaterial
Greatlife Reseller anger på sidan reseller.greatlife.se de texter och bilder som återförsäljaren får använda i sitt försäljningsmaterial eller på sin hemsida.

Immaterialrätt, logotyper och varumärken
Allt material som publiceras på samt på reseller.greatlife.se, inklusive programvara, logotyper, ljudfiler, varumärken samt text & bild är immaterialrättsligt skyddat. Skyddet innebär att materialet inte får användas utan rättighetsinnehavarens tillåtelse, materialet får inte heller kopieras eller på annat sätt överföras till tredje part utan Greatlife Group AB uttryckliga tillstånd. Eventuella överträdelser beivras.

Utskick
När återförsäljaren genomför sitt första köp hos Greatlife Reseller blir denne automatiskt registrerad i listor för e-postutskick Greatlife Reseller vilket tillåter Greatlife Reseller att skicka inspirerande innehåll och intressanta erbjudanden till återförsäljaren. Avregistrering sker genom att återförsäljaren följer instruktioner för avregistrering.

Cookies
Cookies, "kakor", är små textfiler som sparas ner på besökarens dator när denne besöker en hemsida. På reseller.greatlife.se används följande typer av cookiefiler: Session cookies: "Sessions kakor" sparas bara temporärt på besökarens dator för att denna ska kunna använda på hemsidan problemfritt. När besökaren stänger ner sin webbläsare raderas också sparande session cookies. Persistent cookies: "Permanenta kakor" sparas på besökarens dator och är bestående. Persistent cookies används bland annat för att identifiera en återkommande besökare och ibland även som underlag till statistikprogram. Besökaren kan manuellt radera denna typ av cookie filer från sin dator. Om dessa filer raderas kan bland annat val som gjorts av besökaren på webbplatsen inte längre vara sparande vid nästa besök. Du finner mer information om cookies på Post- och telestyrelsens hemsida, http://www.pts.se

Force Majeure
Skulle något av följande inträffa befrias Greatlife Reseller och därmed Greatlife Group AB från att fullfölja avtal. Detta gäller vid omständigheter utanför bolagets kontroll som exempelvis strejk, krig, nationellt undantagstillstånd, sabotage, naturkatastrofer, onormal nedgång i marknaden, åtgärder tagna av nationell regering, om bolaget blivit utsatt för kriminell aktivitet, större olyckshändelser och blockad.

Produktansvar
Greatlife Reseller arbetar med produkttillverkare som är ansedda och respekterade i branschen. Greatlife Reseller kan emellertid inte ansvara för en enskild produkts verkan eller funktion eller för ingående ingrediensers effekt för ett specifikt hälsotillstånd. Produkterna bör inte användas som ersättning för läkarvård eller medicinering vid sjukdom utan bör användas som ett komplement för att uppnå en god näringsbalans och förebygga ohälsa. Kosttillskott bör ej användas som ersättning till varierad kost. Det är viktigt med en mångsidig och balanserad kost och hälsosam livsstil.

Varubeskrivningarna på reseller.greatlife.se utgår bland annat från tillverkarens produktinformation. Ansvaret för eventuella felaktigheter i varubeskrivningar hänvisar vi till respektive tillverkare som även ansvarar för riktighet i innehållsförteckningar, produktinnehåll och doseringsanvisningar..

Polisanmälan
Greatlife Group AB polisanmäler rutinmässigt alla bedrägerier och bedrägeriförsök.